Thẻ đánh dấu

Các bài viết được gán thẻ "An vị Phật tại vùng đất bị tai nạn sóng thần năm 2011"

An vị Phật tại vùng đất bị tai nạn sóng thần năm 2011

Tại khu đất thuộc tỉnh Miyagi, Nhật Bản – nơi từng bị ảnh hưởng nặng nề bởi động đất, sóng thần vào năm 2011, một khóa lễ an vị Phật nhằm tưởng nhớ các nạn nhân đã được tổ chức trang nghiêm hôm 25-11 qua. Bức tượng Phật Thích Ca Mâu Ni được tạc trong ...