Thẻ đánh dấu

Các bài viết được gán thẻ "ân tình"

Đừng làm bà chủ chùa mà hãy nhớ bếp chính là nơi giác ngộ

Chưa bao giờ mà quyền lực mềm mang tên nhà bếp tại đa số các chùa lại lên ngôi đến vậy. Nó dần trở thành điểm đen nhạy cảm nhất tại các chùa khi Phật tử luôn được cảnh báo trước về những bất cập cho những ai đang có ý định phát tâm ở ...