Thẻ đánh dấu

Các bài viết được gán thẻ "Ấm áp đêm Hoa đăng Vía Đức Phật A di Đà"

Bình Thuận: Ấm áp đêm Hoa đăng Vía Đức Phật A di Đà tại chùa Tiên Phước

Hòa cùng không khí kỷ niệm vía Đức Phật A Di Đà trong cả nước, buổi tối ngày 10/12/2019 (15/11 Kỷ Hợi) tại chùa Tiên Phước – huyện Hàm Tân, ĐĐ.Thích Nguyên Phúc – Phó Ban Giáo dục Phật giáo (GDPG) tỉnh, Trụ trì chùa Tiên Phước, đã trọng thể tổ chức Lễ Hoa đăng ...