Thẻ đánh dấu

Các bài viết được gán thẻ "ai sẽ là con thiêu thân?"

Ai sẽ là con thiêu thân?
Ai sẽ là con thiêu thân?
11/07/2019 2:06 Chiều

Con thiêu thân là con vật nhỏ bé, có cánh và có thói quen mê muội khi thấy đèn là lao vào, nó bám vào bóng đèn hoặc bay xung quanh cho đến khi nào cánh bị cháy, rơi xuống đất thì thôi. Hình ảnh con thiêu thân diễn tả sự ngu dốt của con ...