Thẻ đánh dấu

Các bài viết được gán thẻ "ác khẩu"

Ác khẩu và quả báo
Ác khẩu và quả báo
22/03/2020 12:50 Chiều

Ác khẩu chính là một trong bốn điều bất thiện khiến con người nhận quả báo nặng nhất (vọng ngữ, ỷ ngữ, lưỡng thiệt, ác khẩu). Những lời ái ngữ có thể xoa dịu nỗi đau, làm vơi đi tâm trạng buồn bã của mọi người. Ngược lại lời nói cũng có thể khiến chúng ...