Thẻ đánh dấu

Các bài viết được gán thẻ "370 trường ở Anh dạy thiền cho học sinh và các tin nổi bật"

370 trường ở Anh dạy thiền cho học sinh và các tin nổi bật

Trong sự bận rộn của công việc, giữa nhiều sự kiện Phật giáo trong và ngoài nước, mỗi tuần Giác Ngộ TV – kênh truyền hình trực tuyến của Báo Giác Ngộ chọn lọc những tin tức đáng quan tâm, giúp bạn đọc tiết kiệm thời gian của mình một cách hữu ích. Điểm tin Giác Ngộ ...