Thẻ đánh dấu

Các bài viết được gán thẻ "10 kỷ lục"

10 kỷ lục được lập tại Đại lễ Vesak 2019 chùa Tam Chúc, Hà Nam

Với quy mô tổ chức hoành tráng và chuyên nghiệp, Đại lễ Vesak 2019 đã đạt 10 kỷ lục sự kiện do Hội Liên minh Kỷ lục thế giới và Kỷ lục gia Việt Nam xác lập. Liên minh kỷ lục Thế giới đã xác nhận nhiều kỷ lục thế giới được trao cho hạng ...