Mandala – Sự hợp nhất của từ bi & trí tuệ

18/02/2013 11:07 Sáng

Từ  Mandala xuất phát từ chữ gốc “manda” có nghĩa là “tinh túy” và hậu tố “la” được thêm vào sau này, nghĩa là “chứa đựng”. Do đó, Mandala được giải thích rõ ràng là chứa đựng sự tinh túy. Hình ảnh Mandala biểu trưng cho thân và tâm của đức Phật. Trong Phật giáo Kim cương thừa, nguyên lý về Mandala là sự hiện diện của đức Phật tự thân không có sự hiện diện của chư Bổn Tôn bên ngoài, những Bổn Tôn có thể được biểu trưng là một bánh xe, cây cối hoặc một đồ trang sức hay bất kỳ hiện thân mang tính tượng trưng khác.

Sự bắt đầu của một Mandala lấy trung tâm từ một dấu chấm. Đây là một biểu tượng rõ ràng về sự vô hạn và cũng là một chủng tử – một hạt giống, là khởi điểm quan trọng nhất. Tâm điểm này thu hút tất cả năng lượng của vũ trụ bên ngoài, và trong vai trò là lực hút, năng lượng của người tín tâm được khai mở và cũng được hút vào trong đó. Vì vậy, Mandala là biểu trưng của tất cả không gian vũ trụ bên ngoài và bên trong. Chủ đích của Mandala là loại bỏ sự ngăn cách giữa vật thể và chủ thể. Mandala được coi là một Đức Phật, Bổn Tôn. Trong việc kiến lập Mandala, một đường thẳng sẽ xuất phát từ tâm điểm và những đường thẳng khác sẽ được vẽ cho đến khi chúng giao nhau, tạo ra những hình tam giác. Vòng tròn được vẽ xung quanh biểu trưng cho ý thức đầy xung lực khởi đầu. Hình vuông bên ngoài biểu trưng cho thế giới vật chất hướng ra bốn phương, được biểu trưng bởi bốn cổng. Khu vực trung tâm là nơi an trụ của Bổn Tôn hóa thần. Trung tâm Mandala được coi là sự tinh túy, và đường tròn là sự bảo trì. Bởi vậy, một bức tranh Mandala hoàn chỉnh có nghĩa là bảo trì sự tinh túy.

Có thể nói sự quán tưởng và cụ thể hóa khái niệm Mandala là một trong những đóng góp có ý nghĩa nhất của đạo Phật đối với tâm lý học tôn giáo. Mandala được coi là cảnh giới linh thiêng và sự hiện diện của Mandala trên thế giới này nhắc nhở người chiêm ngưỡng về nội tại của tính thiêng liêng trong vũ trụ và tiềm năng của vũ trụ trong bản thân mỗi người. Trong Đạo Phật, mục đích của Mandala là chấm dứt sự đau khổ của con người để thành tựu giác ngộ và để đạt được chính kiến về thực tại hay bản chất chân thật của vạn pháp. Mandala là một phương tiện để khám phá ra phẩm chất siêu việt thông qua sự chứng ngộ Mandala nơi tự tâm của mỗi người.

Các tin đã đăng