Sách mới về Phật hoàng Trần Nhân Tông

06/03/2014 10:52 Sáng

Cuốn sách gần 1.000 trang “Phật hoàng Trần Nhân Tông (1258 – 1308) – con người và sự nghiệp” vừa được NXB Khoa học Xã hội ấn hành. Thượng tọa, Tiến sĩ Thích Thanh Quyết và TS Nguyễn Quốc Tuấn đồng chủ biên.

bia sach

bìa cuốn sách

Cuốn sách có 3 phần: Thời đại nhà Trần và Vua Trần, Nhân Tông; Vua Trần Nhân Tông – Anh hùng dân tộc trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; Di sản tư tưởng và văn hóa của thời đại nhà Trần của Vua Trần Nhân Tông.

Có thể thấy, cuốn sách là cái nhìn xuyên suốt qua 68 bài viết sâu sắc của các nhà nghiên cứu văn hóa Phật giáo và các nhà tu hành về Phật hoàng Trần Nhân Tông.

Con người và sự nghiệp của Phật hoàng Trần Nhân Tông, Đạo và Đời luôn hòa quyện vì hạnh phúc muôn dân. Đức vua đã khéo léo kết hợp lấy tâm đức, trí của Đạo làm nền tảng để xây dựng Đời cường thịnh. Công đức ấy con lưu giữ tới ngày nay và mãi mãi trường tồn.

Việc xuất bản thêm cuốn sách về Phật hoàng Trần Nhân Tông sẽ giúp cho việc tiếp tục nghiên cứu đánh giá đầy đủ hơn về thân thế sự nghiệp của Đức vua.

T.Lê
Theo Vietnamnet

Các tin đã đăng