“Kết một tràng hoa” đi tìm những điều vi diệu của cuộc sống

23/12/2014 10:54 Sáng

Cuốn sách mới của Thiền sư Thích Nhất Hạnh là tác phẩm diễn giải Kinh Pháp Cú với những ngôn từ đẹp, góp phần giúp mỗi người soi chiếu phẩm hạnh.

“Ai là người tuyển chọn các cõi, bỏ các vùng địa ngục mà chỉ giữ lại các tầng trời? Ai là người có thể tuyển chọn được Pháp Cú như một kẻ chuyên nghiệp có tài chọn hoa và kết thành tràng hoa?”. Lời của bài kệ đầu tác phẩm này có lẽ được lý giải phần nào qua Kết một tràng hoa. Cũng như những người tuyển chọn và biên tập kinh Pháp Cú, cả cuộc đời Thiền sư Thích Nhất Hạnh nguyện theo con đường người chọn hoa.

ket-mot-trang-hoa-to-4549-1418284605

Bìa cuốn sách “Kết một tràng hoa”

Kinh Pháp Cú là cuốn kinh tinh yếu trong kho tàng kinh Phật được Thiền sư Thích Nhất Hạnh diễn giải công phu và sáng tỏ với cái tên giản dị: Kết một tràng hoa. Cuốn sách là bản dịch từ kinh Pháp Cú trong tạng Hán của Tôn giả Pháp Cứu (Dharmatrata) – một trong những vị luận sư nổi tiếng của bộ phái Thuyết Nhất Thiết Hữu Bộ. Trong tác phẩm này, tác giả chuyển các bài kệ của kinh thành văn xuôi với lời lẽ dễ hiểu. Trong đó có ba bài kinh Thích Nhất Hạnh có cơ hội giảng giải là: kinh Rong chơi trời phương ngoại, kinh Chiếc lưới ái ân và kinh Điềm lành lớn nhất.

Về nội dung, kinh được diễn giải theo từng phẩm và theo từng bài kệ. Có thể coi mỗi bài kệ là một bài thơ với những tiêu đề như: Vô thường phẩm, Song yếu phẩm, Minh triết phẩm, Tâm ý phẩm, Hoa hương phẩm, Ái thân phẩm, Ái dục phẩm, Cát tường phẩm…

Với những độc giả bình thường, những phẩm như: Hoa hương phẩm có thể được xem là lời thơ tuyệt diệu:

“Trì thế khôi dụ
Huyễn pháp hốt hữu
Đoạn ma hoa phu
Bất đổ sinh tử”

(Bài kệ 3)

Dịch xuôi: Biết rằng cuộc đời cũng như đồ gốm chưa nung và các pháp đều như huyễn không thật có, thì có thể phá tan được tràng hoa mà ma vương đã phô diễn ra và chấm dứt được sinh tử.

“Hoa hương khí vi
Bất khả vị chân
Trì giới chi hương
Đáo Thiên thù thắng”

(Bài kệ 13)

Dịch xuôi: Hương thơm của hoa tuy là vi diệu, nhưng chưa chân thực bằng hương thơm của giới hạnh.

Ngoài quyển Kết một tràng hoa, Thiền sư Thích Nhất Hạnh còn có nhiều tác phẩm được bạn đọc yêu thích như: Bông hồng cài áo, Những con đường đưa về núi Thứu, Đập vỡ vỏ hồ đào, Thiền tập cho người bận rộn,Quyền lực đích thực, Giọt nước cành dương, Bước tới thảnh thơi

Theo VnExpress

Các tin đã đăng