Hàn Quốc: Tam Tạng Cao Ly mộc bản tiếp tục tu bổ

21/11/2013 9:56 Sáng

Cao Ly Tam tạng kinh mộc bản (Tripitaka Koreana) đang được bảo quản tại Tổ đình Hải Ấn Tự (Haeinsa) bao gồm khoảng 80 nghìn bản. Một bản khắc gỗ dày 4 cm. Nếu chồng tất cả các bản khắc gỗ này thì sẽ cao khoảng 3.200m.

Cục Di sản văn hóa Hàn Quốc cho biết theo kế hoạch năm tới sẽ bắt tay vào việc sửa chữa và bảo tồn và phiên bản Cao Ly Tam tạng kinh mộc bản (Tripitaka Koreana) trong thời gian 20 ngày tại Tổ đình Hải Ấn Tự (Haeinsa), Già Da sơn (Gada-san), Xã Già Da (Gaya-myeon), quận Xiểm Xuyên (Hapcheon-gun) tỉnh Khánh Thượng Nam (Gyeongsang-nam. Đây là bộ kinh Phật toàn diện nhất được tìm thấy cho đến nay, Tổ đình Hải Ấn Tự (Haeinsa) nơi bộ kinh được lưu giữ, là một di sản thế giới của UNESCO.

Qua thông cáo báo chí, Cục Di sản Văn hóa đưa tin kế hoạch từ năm 2000 đến 2010 dựa trên phiên bản cơ sở dữ liệu xây dựng Tổ đình Hải Ấn Tự (Haeinsa), đã phát hiện Cao Ly Tam tạng kinh mộc bản (Tripitaka Koreana) có nguy cơ xuống cấp. Chư tôn thiền đức Thiền phái Tào Khê phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương tập trung vào việc tu bổ khẩn cấp để bảo quản trong việc ấn bản Cao Ly Đại Tạng kinh và hỗ trợ tài chính để thực hiện việc này vào năm 2014.

Cao Ly Tam tạng kinh mộc bản (Tripitaka Koreana) đang được bảo quản tại Tổ đình Hải Ấn Tự (Haeinsa) bao gồm khoảng 80 nghìn bản. Một bản khắc gỗ dày 4 cm. Nếu chồng tất cả các bản khắc gỗ này thì sẽ cao khoảng 3.200m. Núi cao nhất tại Bán đảo Hàn Quốc, núi Baekdu cao 2.744m. Như vậy, Cao Ly Tam tạng kinh mộc bản (Tripitaka Koreana) cao hơn cả núi Baekdu. Ngoài ra, Cao Ly Tam tạng kinh mộc bản (Tripitaka Koreana) cũng có chất lượng cao.

Nội dung của Cao Ly Tam tạng mộc bản (Tripitaka Koreana) rất chính xác vì người phụ trách về sửa chữ trong việc sản xuất Đại Tạng Kinh đã so sánh các kinh Phật được xuất bản trong thời kỳ đó một cách nghiêm túc. Dựa trên quá trình nghiêm túc như vậy, Cao Ly Tam tạng kinh mộc bản (Tripitaka Koreana) có nội dung chính xác và tổng hợp.

Cao Ly Tam tạng kinh mộc bản (Tripitaka Koreana) được lưu trữ tại Tàng Kinh Các của Tổ đình Hải Ấn Tự (Haeinsa). Tổ chức UNESCO cũng đã công nhận Tàng Kinh Các là Di sản Văn hóa Thế giới. Đầu tiên, những mộc bản Đại Tạng Kinh Cao Ly được cất giữ trong nhà kho trên Đảo Ganghwa. Từ năm 1398 đến nay, Cao Ly Tam tạng kinh mộc bản (Tripitaka Koreana) được bảo quản tại Tổ đình Hải Ấn Tự (Haeinsa).

Cục Di sản văn hóa cũng cho biết thêm là 22 ngày nữa sẽ diễn ra buổi thảo luận để bảo tồn Cao Ly Tam tạng kinh mộc bản (Tripitaka Koreana) di sản văn hóa có một không hai trên thế giới được tồn tại hàng nghìn năm, dựa trên nghiên cứu khoa học để bảo tồn lâu dài.

Thích Vân Phong

Theo Đạo Phật Ngày Nay

Các tin đã đăng