Đài Loan: Pháp sư Tâm Bảo kế nhiệm Trụ trì Phật Quang Sơn

21/03/2013 10:24 Sáng

Ngày 12/3/2013 vừa qua, Pháp hội thăng tòa Tấn Sơn Pháp sư Tâm Bảo (心保法师) kế nhiệm Trụ trì thứ 9 Phật Quang Sơn và, Đại lễ truyền pháp đời thứ 49 Tông Lâm Tế, được long trọng tổ chức tại Đại Hội Đường điện Như Lai – Phật Quang Sơn.

Đại sư Tinh Vân – Tông Trưởng khai sơn Phật Quang Sơn truyền trao Giáo pháp Phật giáo Nhân Gian cho 72 Pháp tử đời thứ hai Phật Quang Sơn, đời thứ 49 Tông Lâm Tế.

Đến tham dự và chúc mừng lễ Tấn Sơn có các nhà lãnh đạo, các cấp Chính quyền, các Trưởng lão Pháp sư: Tổng thống Đài Loan Mã Anh Cửu; Phó Tổng thống Ngô Thục Nghĩa; cùng các nhà lãnh đạo Hiệp hội Thanh niên Phật giáo Malaysia, và đặc biệt ông Dương Mộc Quang – Nghĩa viên Quốc hội Singapore gọi điện chúc mừng; ông Lưu Thế Phương – Phó Thị trưởng đệ nhất thành phố Cao Hùng đại diện giới Hiệp Thương Chính trị…; Pháp sư Quả Đông – trụ trì Pháp Cổ Sơn…

Sau đó cử hành “Lễ bàn giao kế nhiệm trụ trì tân cựu của Phật Quang Sơn”, Pháp mạch Phật Quang Sơn do Pháp sư cựu trụ trì Tâm Bồi truyền cho Pháp sư Tâm Bảo kế nhiệm tân trụ trì, dưới sự chứng kiến của chư sơn Trưởng lão cộng đồng Phật giáo và trên một vạn tín chúng, một lần nữa ngọn đuốc điển phạm tương truyền luân lưu đời đời, được cộng đồng Phật giáo Đài Loan viết lên một cách thuận lợi. Phật Quang Sơn từ lúc khai sơn đến nay, theo hệ thống Tòng lâm Phật giáo, đã truyền ngôi vị trụ trì đến đời thứ chín, do Pháp sư Tuệ Tế – trụ trì chùa Tây Lai Phật Quang Sơn – Hoa Kỳ thăng tòa tấn sơn, pháp hiệu Tâm Bảo tiếp nhiệm trụ trì Phật Quang Sơn đời thứ 9.

Trong Phạm âm trang nghiêm của “Bảo Đảnh Tán” và hàng loạt chuông trống rền vang, đại lễ bắt đầu khai mạc, sau khi Pháp sư Tâm Định tuyên đọc Pháp quyển (法卷: Tín vật nối pháp truyền thừa Thiền Tông Phật giáo Trung Quốc), Đại sư Tinh Vân đem Niệm châu, Pháp Quyển và Ca Sa – tín vật truyền pháp tượng trưng, truyền cho hàng đệ tử đời thứ 49 Tông Lâm Tế, Pháp tử đời thứ hai Phật Quang Sơn gồm 72 Pháp Tử trong và ngoài nước: Pháp sư Tâm Bảo – tân trụ trì Phật Quang Sơn; Pháp sư Minh Quang – Lý sự trưởng hội Phật giáo thành phố Đài Bắc; Pháp sư Tịnh Diệu – Lý Sự Trưởng hội Cúng Phật Trai Tăng Công Đức Quốc Tế Trung Hoa; Pháp sư Tuệ Truyền – Phó Trụ trì Phật Quang Sơn… dưới sự chứng kiến của chư sơn Trưởng lão, các vị khách quý và tín chúng Phật Quang Sơn toàn cầu. Các Pháp tử thệ nguyện phụng hành tông phong Lâm Tế, phát dương tinh thần Phật Quang, thực hành Từ bi hỉ xả, quảng độ chúng sanh, hoằng pháp lợi sanh, vĩnh viễn không thối chuyển.

Đại sư Tinh Vân khai thị: “Trên hội Linh Sơn, Đức Phật niêm hoa, Ca Diếp mỉm cười, đại biểu cho tâm Đức Phật và tâm ngài Đại Ca Diếp tâm tâm tương ấn, chánh pháp tương truyền, cũng là pháp môn truyền riêng ngoài giáo (Giáo ngoại biệt truyền), bây giờ ta truyền trao cho các con, các con nên tiếp thọ.”

Tiếp theo, Đại sư nói sơ lược về nguồn gốc và sự phát triển Pháp mạch Tông Lâm Tế: Ngài Ca Diếp từ khi tiếp thọ Pháp truyền của đức Phật, đã trở thành Sơ Tổ Thiền Tông Ấn Độ, và tiếp tục truyền đến tổ thứ 28 là Bồ Đề Đạt Ma. Tổ Đạt Ma đem Thiền pháp đến Trung Quốc. Sau đó Tổ Đạt Ma theo thứ tự truyền cho Huệ Khả, Tăng Xán, Đạo Tín, Hoằng Nhẫn, Huệ Năng, và trở thành Sơ Tổ Thiền Tông Trung Quốc. Lục Tổ Huệ Năng truyền cho Thiền sư Hoài Nhượng, Thanh Nguyên, các vị này đem Thiền Tông phân ra làm năm Tông, bảy Phái, như Tông Lâm Tế, Tông Tào Động… Thiền Tông từ đó trở thành một hoa 5 lá tương truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác.

“Pháp mạch Phật Quang Sơn truyền thừa từ Tông Lâm Tế, ta là đệ tử đời thứ 48 của tông Lâm Tế.” Đại sư Tinh Vân nói. Phật giáo có Thầy Thế độ, Thầy Y chỉ và Thầy Truyền pháp. Cánh cửa để vào đạo rất nhiều, chúng xuất gia và Thầy thế độ có sự quan hệ sư đồ, Pháp tử giống như học trò đến trường để được giáo dục, tiếp nhận sự trao truyền giáo pháp của các Pháp sư.

Đại sư Tinh Vân ân cần dặn dò các Pháp tử Phật Quang Sơn: Con cháu Lâm Tế đầy khắp thiên hạ, chúng ta là môn hạ của Phật Quang, hy vọng đệ tử Phật Quang khắp năm đại châu, đem hạt giống bồ đề Phật Quang gieo khắp năm đại châu; khi nở hoa kết trái, hào quang của Phật sẽ tỏa khắp hoàn vũ. Thọ ký truyền pháp chỉ là nhất thời, cần phải vừa hoằng pháp vừa độ sanh, không quên sơ tâm.”

Pháp tử Pháp sư Tịnh Diệu kính dâng lên Đại sư Tinh Vân tấm y Bách Phước Ca Sa, tấm y này dùng 250.000 đóa hoa sen chế thành, Pháp sư biểu thị, rất vinh hạnh dưới ân điển của Đại sư Tinh Vân, còn được thừa tiếp giáo pháp Phật Giáo Nhân Gian của Đại sư, ân đức này không dễ gì báo đáp. Hy vọng sau khi Đại sư Tinh vân đắp y cúng bái trong Phật Quán (Kỷ Niệm Quán Phật Đà lạc thành ngày 25/12/2011), càng có ý nghĩa cho mình, cho mọi người.

Cẩn tuân chế độ Tòng lâm trong “Lễ bàn giao trụ trì tân cựu Phật Quang Sơn”, “Pháp Quyển Phật Quang Sơn” do Pháp sư Tâm Định đại diện Đại sư Tinh Vân tuyên đọc. Dưới sự chứng minh của Đại sư Tinh Vân, Pháp sư Tâm Bồi trụ trì đời thứ 8 giao tín vật: Thanh quy Phật Quang (sổ tay đồ chúng PQS), Hương Bản tượng trưng quy củ, và Tích Trượng hoằng pháp lợi sanh quảng độ chúng sanh – chế độ tổ chức đại biểu Phật Quang Sơn, trao cho Pháp sư Tâm Bảo – kế nhiệm Trụ trì. Pháp sư Tâm Bảo tuyên thệ: Lấy tâm Thầy làm tâm mình, lấy chí Thầy làm chí mình, tuân theo tông chỉ khai sơn hoằng pháp lợi sanh, đem Phật Giáo Nhân Gian của Đại sư Tinh Vân truyền bá đến năm đại châu thế giới.

Đại sư Tinh Vân sách tấn tân Trụ trì và các Pháp tử, Phật Quang Sơn từ Tòng lâm truyền thống đi vào Phật giáo Nhân Gian hiện đại, thế hệ này sang thế hệ khác. Các đệ tử thọ pháp lần này đến từ khắp nơi trên thế giới, có Pháp sư Tuệ Phong – New Zealand; Pháp sư Tuệ Hào – Hàn Quốc; các Pháp sư đến từ Malaysia, Singapore, Nam Mỹ, và Pháp sư Tịnh Diệu, Pháp sư Minh Quang đến từ Trung Quốc, Đài Loan… tương lai đều có thể đảm đương trách nhiệm trụ trì Phật Quang Sơn. Cũng mong đợi các tu sĩ trẻ có triển vọng ở Đại Lục đến đây thọ ký, và đem Phật giáo Nhân Gian tại Đài Loan trở về Đại Lục, khiến cho nền hòa bình của hai bờ eo biển càng hy vọng hơn.

Đại sư Tinh Vân cũng từ bi dặn dò tân Trụ trì Pháp sư Tâm Bảo: Phật Quang Sơn là một cộng đồng tập thể, là một sự kết hợp cùng phát dương của hai chúng Tăng, tục; Phật Quang Sơn là mở rộng, không phải một nhà một phái, chỉ cần bậc hiền năng, không phân biệt giữa ta và người, đất nước này khu vực nọ, cùng hợp lực phát huy tinh thần Phật Quang; phải cẩn tuân sự truyền thừa Phật Quang Sơn, kế thừa người trước, mở rộng đường lối cho người sau, phát Bồ đề tâm hoằng dương chánh pháp, vĩnh viễn không bao giờ thối chuyển.

Tiếp theo, toàn thể các Pháp sư Như Thường; PS Giác Bồi; PS Tuệ Truyền… – Tông Ủy thứ 9 Hội Tông Ủy Phật Quang Sơn, cũng tuyên thệ hộ trì tân Trụ trì cùng hoằng dương Phật giáo Nhân Gian, cùng thúc đẩy sự hòa hợp đến với nhân gian.

Pháp sư Tâm Bảo tân trụ trì phát biểu, cảm ân Pháp sư Tâm Bồi đã đem trách nhiệm trụ trì giao phó, cảm ân Đại sư đã đem lòng từ bi và bao dung kiên nhẫn giáo đạo, cùng các vị Trưởng lão sư huynh đã hết lòng hỗ trợ, phát dương tinh thần sáng tạo tập thể, hoằng dương Phật giáo nhân gian, tịnh hóa nhân tâm.

Pháp sư cảm tạ sư phụ và đại chúng thường trụ đã cho cơ hội học tập, tương lai sẽ hướng dẫn nhị chúng tăng, tục cùng hợp tác với nhau. Vì sự phát triển của Phật Quang Sơn, vì tinh thần Phật giáo Nhân Gian, sẽ tận lực phụng sự cho Phật giáo, cho Phật Quang Sơn. Nương vào tông chỉ của Phật Quang Sơn, đem hết sức mình cống hiến cho sự nghiệp hoằng pháp lợi sanh, tạo tập thể, cùng viết lên trang lịch sử để lưu truyền.

Phó Thị trưởng Lưu Thế Phương tán thán, Phật Quang Sơn chính là Đạo tràng Bồ Tát, dưới sự lãnh đạo của Đại sư Tinh Vân, và sự nỗ lực của các Trưởng lão, thông qua sự nghiệp văn hóa, giáo dục, từ thiện, hoằng dương lý niệm Phật giáo Nhân Gian, khiến cho Phật Quang Sơn trở thành tư sản văn hoá quý báu của thành phố Cao Hùng. Kể từ khi khai mạc Kỷ Niệm Quán Phật Đà cho đến nay, các nhân sĩ đến tham quan có đến hàng vạn, đó là niềm tự hào của nhân dân thành phố Cao Hùng. Hy vọng Phật Quang Sơn Cao Hùng sẽ trở thành di sản của Cao Hùng, trở thành trung tâm cộng đồng Phật giáo tại Đài Loan và toàn thế giới.

Theo tư liệu:
– Đại sư Tinh Vân – Tông trưởng Khai sơn Phật Quang Sơn trụ trì nhiệm kỳ 1, 2, 3, thoái vị vào năm 1985
– Pháp sư Tâm Bình kế nhiệm trụ trì thứ 4, 5, viên tịch vào năm 1995
– Pháp sư Tâm Định tiếp nhiệm trụ trì đời thứ 5, 6, thoái vị năm 2005;
– Pháp sư Tâm Bồi tiếp tục kế thừa đời thứ 7, 8, thoái vị vào năm 2013,

Ngày 12 tháng 3 năm 2013, Pháp sư Tâm Bảo đang tiếp nhận kế nhiệm Trụ trì đời thứ 9.

Pháp sư Tâm Bảo – kế nhiệm Trụ trì Phật Quang Sơn đời thứ 9 lãnh thọ
Pháp Quyển từ trong tay Đại sư Tinh Vân – Tông Trưởng Khai Sơn

Đại sư Tinh Vân truyền trao tín vật cho Pháp sư Minh Quang – Lý Sự Trưởng
Hội Phật giáo Đài Bắc, Pháp tử đời thứ 2 Phật Quang Sơn, đời thứ 49 Tông Lâm Tế

Đại sư Tinh Vân truyền trao tín vật cho Pháp sư Tịnh Diệu – Lý Sự Trưởng
Hội Cúng Phật Trai Tăng Công Đức Quốc Tế Trung Hoa Đài Loan,
Pháp tử đời thứ 2 Phật Quang Sơn, đời thứ 49 Tông Lâm Tế

Truyền Tấn Sơn Pháp tử đời thứ 2 Phật Quang Sơn, đời thứ 49 Tông Lâm Tế.
Pháp sư Tâm Bảo… 72 Pháp tử tuyên đọc Văn Thệ Nguyện

 

72 Pháp tử hướng về đại chúng kính tạ

Tiếp nhận thanh quy – bàn giao trụ trì tân cựu

Giao Hương Bản cho tân Trụ trì

Tiếp nhận Hương Bản

Theo Phật Tử Việt Nam

Các tin đã đăng