Campuchia: Người dân tổ chức lễ hội Pchum Ben

13/10/2013 10:35 Sáng

Lễ hội Pchum Ben (ngày của tiền nhân) là một lễ hội tôn giáo của quốc gia diễn ra trong suốt 15 ngày ở Campuchia, và ngày trọng đại nhất của mùa lễ hội này là ngày thứ 15 của tháng thứ mười theo lịch Khmer, ngày này cũng chính là ngày cuối cùng trong ba tháng an cư tịnh tu của chư tăng, là ngày mãn hạ, dâng y.

Cambodia

Ngày lễ hội Pchum Ben là dịp để người dân Campuchia bày tỏ lòng kính trọng và biết ơn của mình đối với người thân đã quá cố trong 7 đời quá khứ. Trong mùa lễ hội này, chư tăng thay phiên nhau tụng kinh bằng tiếng Pali liên tục không ngừng nghỉ suốt cả ngày và đêm để cầu nguyện và cứu độ những vong linh đã quá vãng. Trong các nghi thức tôn giáo được thực hiện trong ngày lễ, có một nghi thức gọi là “mở cửa địa ngục”, với ý niệm là cứu giúp những vong linh bị đọa lạc, chịu cực hình trong các địa ngục, giúp cho các vong linh chưa siêu thoát được trở về thăm con cháu, họ hàng, tạm thời thoát khỏi ngục hình trong mùa lễ hội. Ngoài việc tụng kinh siêu độ vong linh, người dân Campuchia còn dâng phẩm vật lên cúng tổ tiên, ông bà đã quá vãng.

Bên cạnh đó, một việc làm không thể bỏ qua trong mùa lễ hội Pchum Ben của người Campuchia đó là cúng dường phẩm vật lên chư tăng. Để tổ chức lễ cúng dường chư tăng trong ngày Pchum Ben, người dân địa phương cùng nhau đến chùa chuẩn bị từ đêm hôm trước. Cho nên, lễ Pchum Ben cũng là dịp để người dân trong vùng cùng tụ họp tổ chức lễ với nhau, thể hiện tinh thần đoàn kết, cộng tác với nhau trong cuộc sống. Người dân thường dâng cúng các phẩm vật cần thiết trong cuộc sống đến chư tăng. Việc làm này vừa thể hiện lòng kính trọng, biết ơn đối với chư tăng, vừa thể hiện vai trò hộ pháp của người Phật tử, và đây cũng là một cách tạo phước của người dân để hồi hướng phước đức ấy cho tổ tiên, ông bà đã quá vãng cũng như cho những người thân hiện đang còn sống.

Lễ hội Pchum Ben được xem là lễ hội tôn giáo quan trọng nhất của người dân Campuchia. Lễ hội này cũng tương tự như lễ Vu lan ở Việt Nam, lễ Obon ở Nhật Bản…

Nguyên Quý (Theo Adn.com)

Nguồn: Giác Ngộ

Các tin đã đăng