Australia: Trang web Bách khoa toàn thư Phật giáo Trung Quốc kỷ niệm một năm hoạt động

24/01/2014 2:36 Chiều

Trang web Bách khoa toàn thư Phật giáo Trung Quốc (Chinese Buddhist Encyclopedia – CBE, www.chinabuddhismencyclopedia.com) là một bộ bách khoa toàn thư kỹ thuật số có nội dung khá toàn diện về Phật giáo, một nguồn tài nguyên miễn phí để nghiên cứu Phật học trực tuyến. Kể từ khi chính thức đưa vào hoạt động và được thừa nhận một cách đầy đủ thì trang web cũng vừa tròn một năm, cho nên vừa qua ban quản trị của trang web đã tổ chức lễ kỷ niệm một năm hoạt động. Dự án này phần lớn là sự nỗ lực thầy Estonia Vello Vaartnou, người hiện đang sống tại Úc. Xuất phát từ hơn bốn mươi năm nghiên cứu tất cả các khía cạnh về sự phát triển Phật giáo toàn cầu, thầy Vaartnou bắt đầu đăng tải các danh mục cho  CBE vào tháng 12-2012. Kể từ đó, CBE đã phát triển để truyền tải hơn 20.000 nội dung bằng tiếng Anh và 4000 nội dung bằng tiếng Hoa, được sắp xếp thành 36 đề mục chính và hơn 1.400 tiểu mục, tất cả được liên kết với nhau một cách tỉ mỉ để dễ nghiên cứu.

Australia

Thầy Vaartnou nhận xét về công việc của mình rằng: “Bách khoa toàn thư Phật giáo Trung Quốc được điều chỉnh và sắp xếp theo thứ tự thời gian hơp lý về các tài liệu Phật học và các thông tin đã tích lũy được qua hàng ngàn năm, cộng thêm những lớp mới của các phong trào văn hóa diễn xảy ra và định hình Phật giáo theo thời gian”.

Thầy cũng nhấn mạnh rằng, mặc dù mang tên là Bách khoa toàn thư Phật giáo Trung Quốc, lấy nguồn kinh điển Phật giáo Trung Hoa làm chính, nhưng bộ bách khao này chứa một số lượng lớn những tài liệu quý hiếm mà nhiều trong số đó được chuyển tải bắng tiếng Anh. Và CBE không loại trừ bất cứ nguồn tài liệu nào mà không liên quan trực tiếp đến Trung Quốc.

Công việc tích hợp tài liệu bổ sung khi chúng đã được số hóa hiện đang tiến hành, và kế hoạch trong tương lai sẽ bao gồm việc chuyển tải nội dung bằng nhiều ngôn ngữ, và “tạo ra và thúc đẩy những hình thức mới của giáo dục Phật giáo (thông qua tài liệu 3D, phim ảnh Phật giáo…)”.

Minh Phú (Theo Shambhalasun)

Nguồn: Báo Giác Ngộ, số 729

Các tin đã đăng