Phim: HT. Thích Minh Châu – Cuộc Đời Và Đạo Nghiệp

24/03/2014 2:45 Chiều

TGPG.VN – HT. Thích Minh Châu là một vị cao tăng thời hiện đại của Phật giáo Việt Nam. Ngài không chỉ có những đóng góp vô cùng cho lớn cho nền giáo dục Phật giáo, cho sự nghiệp phiên dịch kinh sách Phật giáo mà còn có tầm ảnh hưởng lớn đối với Phật giáo thế giới. 

Cuộc đời và đạo hạnh của Ngài là một bài pháp vô ngôn vô cùng cao quý đối với những người học Phật. Ngài đã cống hiến và dốc hết tài lực của bản thân để phụng sự, cống hiến cho đạo Pháp và dân tộc. Nay thegioiphatgiao.vn giới thiệu đến bạn đọc bộ phim tài liệu “HT. Thích Minh Châu – Cuộc Đời Và Đạo Nghiệp” 

[vsw id=”lrllXwQslV4″ source=”youtube” width=”525″ height=”420″ autoplay=”no”]

Ban biên tập

Các tin đã đăng