Trọn bộ Kinh Lăng Nghiêm do HT. Tuyên Hóa giảng giải

20/05/2015 3:05 Chiều

Kinh lăng nghiêm là một bộ kinh quan trọng của Phật giáo Đại thừa, ở đó chuyển tải nhiều lời dạy quan trọng của Đức Phật đối với việc trừ ma, diệt ác, đặc biệt là những lời hướng dẫn cho việc hàng phục tâm ma dành cho các hành giả trong quá trình tu tập. Chính vì vậy mà Kinh Lăng Nghiêm được xem là bộ kinh phục ma hiển chánh. Ở đâu có Kinh Lăng Nghiêm thì ở đó ma quân khiếp sợ.

Bộ kinh này đã được Hòa Thượng Tuyên Hóa, một bậc cao tăng của thời hiện đại, giảng giải rất rõ ràng và dễ hiểu, và đã được chuyển sang tiếng Việt, nay lại được chuyển thể sang dạng sách nói, rất tiện lợi cho mọi người nghe kinh. Nay Thế giới Phật giáo xin giới thiệu đến bạn đọc bộ kinh này, mới mọi người cùng nghiên cứu và tu học:

[vsw id=”ELcbDYmPryU” source=”youtube” width=”550″ height=”444″ autoplay=”no”]

[vsw id=”Wu7wp8TeZ6o” source=”youtube” width=”550″ height=”444″ autoplay=”no”]

[vsw id=”7kg0rBEIxUQ” source=”youtube” width=”550″ height=”444″ autoplay=”no”]

[vsw id=”ISlt8UPDQgk” source=”youtube” width=”550″ height=”444″ autoplay=”no”]

[vsw id=”8zc0U_d-JCw” source=”youtube” width=”550″ height=”444″ autoplay=”no”]

[vsw id=”m2VvV1t-zSY” source=”youtube” width=”550″ height=”444″ autoplay=”no”]

[vsw id=”IDx77xu0dbU” source=”youtube” width=”550″ height=”444″ autoplay=”no”]

[vsw id=”P181AohMGKQ” source=”youtube” width=”550″ height=”444″ autoplay=”no”]

[vsw id=”9kjPMRr2MQo” source=”youtube” width=”550″ height=”444″ autoplay=”no”]

[vsw id=”vkzXX0_FCOo” source=”youtube” width=”550″ height=”444″ autoplay=”no”]

 

Các tin đã đăng