Media
Thông báo: Chất lượng cuộc sống lần thứ 113 “Ta còn nợ nhau”

Thông báo: Chất lượng cuộc sống lần thứ 113 “Ta còn nợ nhau”

20/08/2017 3:10 Chiều

Chất Lượng Cuộc Sống kỳ 113 trân trọng thông báo: buổi chia sẻ của Thượng Tọa Thích Thiện Thuận dành cho “NGƯỜI BẬN RỘN” cùng quý doanh nhân, Phật tử, thiện hữu tri thức. ✏ với chủ đề: ” Ta còn nợ nhau” ✏ vào chiều thứ 7 lúc 17h30 ✏ ngày ...