Media
5 lợi ích của việc nghe Pháp người Phật tử cần biết

5 lợi ích của việc nghe Pháp người Phật tử cần biết

16/07/2020 8:09 Chiều

Nghe Pháp là được phúc báu; nghe Pháp là được công đức; nghe Pháp có thể được tiêu tội, chuyển hóa nghiệp và có thể còn đắc đạo nữa. Nghe Phật Pháp rất quý. Không kể là nghe ở đâu, nghe ở nhà, nghe trên mạng hay nghe ở ...