Media
Thông báo: Đăng ký tham dự miễn phí Mạn Đàm Câu Chuyện Bên Tách Trà số 9

Thông báo: Đăng ký tham dự miễn phí Mạn Đàm Câu Chuyện Bên Tách Trà số 9

07/05/2018 3:14 Chiều

THÔNG BÁO ĐĂNG KÝ THAM DỰ MIỄN PHÍ CHƯƠNG TRÌNH MẠN ĐÀM CÂU CHUYỆN BÊN TÁCH TRÀ KỲ SỐ 9   ĐỀ TÀI: PHẬT GIÁO VÀ DOANH NHÂN 2 Với câu chuyện đầy hấp dẫn có tựa đề: “NHÀ THIẾT KẾ TÌNH NGƯỜI”   THỜI GIAN: 13H00 ngày 26/05/2018 (12/04 ...