Du lịch tâm linh
Nhìn lại 38 năm hình thành và phát triển của Giáo hội PGVN

Nhìn lại 38 năm hình thành và phát triển của Giáo hội PGVN

08/11/2019 2:47 Chiều

Trải qua 38 năm được thành lập, Giáo hội Phật giáo Việt Nam (GHPGVN) đã có những bước phát triển rất tích cực, rõ nét trong tất cả các mặt, đóng góp tích cực cho công cuộc phát triển kinh tế xã hội, bảo tồn và phát huy những ...