Du lịch tâm linh
Đông đảo du khách về dự lễ vía ngũ hành thánh mẫu nương nương tại Suối Tiên

Đông đảo du khách về dự lễ vía ngũ hành thánh mẫu nương nương tại Suối Tiên

15/02/2019 10:20 Sáng

Ngũ Hành Thánh Mẫu Nương Nương chính là 5 người Mẹ đại diện cho 5 yếu tố cơ bản trong ngũ hành: Kim, Mộc, Thủy, Hỏa, Thổ cai quản càn khôn, ban phát tài lộc cho bá tánh, phạt kẻ ác tâm, độ người hiền đức. Đó là 5 ...