Du lịch tâm linh
8 tướng thành đạo của Đức Phật Thích Ca

8 tướng thành đạo của Đức Phật Thích Ca

24/05/2019 6:08 Sáng

Đức Phật Thích Ca thị hiện thành Phật ở cõi Ta-bà (dương gian), từ lúc đản sinh cho đến ngày nhập diệt niết bàn đã thị hiện viên tròn đủ tám tướng trọng đại. Điều này được ghi chép chân thực trong kho tàng sử liệu Phật giáo. Theo ...