Trung Quốc: Lễ khai trà thiền Pháp Tịnh

04/04/2013 11:11 Sáng

Ngày 29-3, Lễ khai trà thiền Pháp Tịnh được tổ chức tại Hàng Châu. Hàng năm, trước và sau tiết Thanh Minh là thời gian tốt nhất để hái trà. Mỗi lần hái trà, chư Tăng chùa Linh Ẩn đều tổ chức Pháp hội, cử hành Lễ khai trà thiền Pháp Tịnh và tiến hành hái trà theo nghi lễ Phật giáo.  

h1.jpg

Nghi lễ khai trà thiền Pháp Tịnh theo nghi thức Phật giáo

 h2.jpg 

 Mỗi năm trước và sau tiết Thanh Minh là thời gian tốt nhất để hái trà

 Ngày này trong vườn trà dưới đỉnh Kê Lưu – Hàng Châu, đông đảo chư Tăng với pháp y màu vàng, mỗi nhóm hai người, mang sọt tre đi vào giữa rừng trà xanh, luôn tay bỏ vào sọt những đọt trà mà họ đã hái được.  

h3.jpg

Sái tịnh theo nghi thức Phật giáo

Tiết khai trà thiền trà Pháp Tịnh cùng với việc khai thác trà của một số nơi không giống nhau, tiết khai trà của Pháp Tịnh bắt đầu bằng nghi lễ Phật giáo trang nghiêm, do Tăng sinh Phật học viện Hàng Châu và chư Tăng thường trụ chùa Pháp Tịnh dựa theo nghi quỹ Phật giáo tiến hành nghi thức sái tịnh.

 h4.jpg

Chư Tăng hái trà

Trong khi sái tịnh, chư Tăng cùng chú nguyện thiền trà Pháp Tịnh có khả năng khiến cho mọi người khi sử dụng nó sẽ thể ngộ cuộc sống, tịnh hóa tâm linh, khai mở trí tuệ. Sau khi sái tịnh xong, Tăng sinh Phật viện Hàng Châu và các Pháp sư thường trụ Pháp Tịnh bắt đầu hái trà. 

h5.jpg  Du khách dừng chân xem sấy trà 

                                                                  Thanh Như dịch

Theo Giác Ngộ

Các tin đã đăng