Thổn thức vu lan nhớ mẹ

14/07/2019 3:24 Chiều

Hãy yêu khi mẹ còn trên dương thế. Dù con đi suốt cả cuộc đời, cũng không bao giờ nghe hết những lời mẹ ru.

Đức Phật dạy rằng, ai muốn báo hiếu cha mẹ, đến ngày Rằm tháng Bảy đặt thức ăn ngon vào bồn, đem cúng thập phương tự tứ tăng chúng, để cầu nguyện, cha mẹ hiện tiền sẽ được sống lâu, không bệnh, không khổ còn cha mẹ, ông bà quá thế sẽ thoát khỏi cảnh khổ ngạ quỷ được sanh vào nhân gian hay các cõi trời hưởng nhiều phước báu.

Xưa nay hàng năm trong Phật giáocó hai ngày lễ quan trọng; đó là lễ Phật Đản và ngày lễ Vu Lan.Xưa nay hàng năm trong Phật giáocó hai ngày lễ quan trọng; đó là lễ Phật Đản và ngày lễ Vu Lan.

Chữ Tự Tứ có nghĩa là tùy ý, ngày Tự tứ là ngày mà chư Tăng dù có ở đâu để tu trong ba tháng, từ ngày Phật Đản Rằm tháng Tư, đến ngày Rằm tháng Bảy, cũng phải tụ họp lại một nơi, cử ra một vị đọc giới luật, rồi tự các vị Tăng khai ra những giới nào đã phạm trong thời gian ba tháng tu, để sám hối những lỗi ấy, chư Tăng cũng tùy theo sự phạm giới nặng hay nhẹ mà định tội cho người phạm giới.

Ngày này cũng còn gọi là Ngày hoan hỷ, vì chư Tăng hoan hỉ có ngày đọc giới luật, để tự mình sám hối, Phật tử hoan hỉ được cúng dường mười phương Tam Bảo để cầu nguyện, những người đã quá vãng được vui mừng ra khỏi chốn khổ đau của địa ngục.

Nguồn clip: Thiện Tường

Đó là ý nghĩa về lễ Vu lan, một ngày lễ quan trọng của Phật Giáo. Xưa nay hàng năm trong Phật giáo có hai ngày lễ quan trọng; đó là lễ Phật Đản và ngày lễ Vu Lan. Trong Kinh Nhật Tụng đã in từ trước có : Thời Công phu khuya, Phổ môn, Di Đà, Kim Cang và Vu Lan.

Tiếng hát thổn thức của cô bé trong mùa lễ Vu Lan, khiến cho ai nghe cũng không cầm nổi nước mắt. 

Hạnh phúc nào được ở mãi bên mẹ, cha? Những ai còn mẹ, xin đừng làm mẹ khóc. Hãy quỳ xuống bên mẹ và đừng tiếc những câu nói ân tình: Mẹ ơi, con yêu mẹ nhiều!

Các tin đã đăng