Phật thuyết kinh Bát Đại nhân giác, 8 điều giác ngộ của bậc Bồ tát

23/07/2019 12:16 Chiều

Kinh Bát Đại Nhân Giác được hiểu nôm na là “Tám điều giác ngộ của các bậc Bồ tát” hay “Tám điều giác ngộ của các bậc thượng nhân”.

Gọi là “Tám điều giác ngộ”, nhưng thực ra mỗi điều lại chứa nhiều minh triết khác, do đó học một điều trong tám điều cũng có thể giúp chúng ta trở thành bậc giác ngộ nếu như sự trải nghiệm của chúng ta trọn vẹn, thấu đáo, có phương pháp và đến nơi đến chốn.

Kinh Bát Đại Nhân Giác được hiểu nôm na là “Tám điều giác ngộ của các bậc Bồ tát” hay “Tám điều giác ngộ của các bậc thượng nhân”.Kinh Bát Đại Nhân Giác được hiểu nôm na là “Tám điều giác ngộ của các bậc Bồ tát” hay “Tám điều giác ngộ của các bậc thượng nhân”.

Theo TT Thích Nhật Từ: Kinh Bát Đại Nhân Giác mặc dầu được đề cập trong văn học Đại thừa là kinh dành cho các bậc đại nhân, tức các vị Bồ tát, trên thực tế nội dung cuốn kinh một mặt khái quát một thế giới quan duyên khởi và vô ngã, mặt khác giới thiệu một nhân sinh quan trên nền tảng đạo đức và chuyển hóa. Nhận diện cuộc đời là vô thường, sự sống con người là vô ngã, mọi thứ biến dịch, việc từ bỏ thói đời và các tâm lý tiêu cực được xem là nền tảng an vui.

Nỗ lực chuyển hóa các phiền não nhờ vào sự học rộng hiểu nhiều Phật pháp, hành giả có khả năng dâng tặng niềm vui cho đời. Không tham đắm ngũ dục, thấy rõ các bất hạnh của nghèo khó, các hành giả thực tập hạnh chia sẻ không phân biệt thân sơ. Nuôi lớn tâm từ bi, phát triển trí tuệ, thực tập thiền định, chuyển hóa thân tâm, phát bồ đề tâm, hướng về đời thường nhằm mang lại hạnh phúc cho số đông.

Đọc Bát Đại Nhân Giác để trải nghiệm các giá trị cao siêu trong từng nếp sống bình dị, theo đó hành giả có thể tự mình mở mắt tuệ giác, trở thành bậc đại nhân, bây giờ và tại đây. Giá trị đó thiết thực hiện tại và siêu việt thời gian.

Tâm là gốc của ác, thân là nơi chứa tội.Tâm là gốc của ác, thân là nơi chứa tội.
Nhiều tham muốn sẽ khổ. Sinh tử nhọc nhằn là do khởi từ lòng tham muốnNhiều tham muốn sẽ khổ. Sinh tử nhọc nhằn là do khởi từ lòng tham muốn
Cái tâm này không biết đủ và mãi luôn mong cầu. Cho nên nó làm cho tội ác tăng trưởng.Cái tâm này không biết đủ và mãi luôn mong cầu. Cho nên nó làm cho tội ác tăng trưởng.
Lười biếng dẫn đến trụy lạc.Lười biếng dẫn đến trụy lạc.
Ngu si dẫn đến sinh tử.Ngu si dẫn đến sinh tử.
Bần cùng sinh oán hận và kết duyên ác ngang trái. Bởi vậy nên Bồ tát luôn thực hành Bố thíBần cùng sinh oán hận và kết duyên ác ngang trái. Bởi vậy nên Bồ tát luôn thực hành Bố thí
Năm dục dẫn đến lỗi lầm và hoạn nạn.Năm dục dẫn đến lỗi lầm và hoạn nạn.
Sinh tử như ngọn lửa cháy phừng và chúng mang theo vô lượng khổ não.Sinh tử như ngọn lửa cháy phừng và chúng mang theo vô lượng khổ não.
Đây là 8 điều mà chư Phật, chư Bồ tát và các bậc đại nhân đã giác ngộĐây là 8 điều mà chư Phật, chư Bồ tát và các bậc đại nhân đã giác ngộ
Nếu đệ tử nào của Phật trì tụng 8 điều này thì ở trong niệm niệm, họ sẽ diệt vô lượng tội, thẳng tiến về Phật đạo và nhanh thành chính giác. Vĩnh viễn đoạn trừ sinh tử và luôn sống an vui.
Nếu đệ tử nào của Phật trì tụng 8 điều này thì ở trong niệm niệm, họ sẽ diệt vô lượng tội, thẳng tiến về Phật đạo và nhanh thành chính giác. Vĩnh viễn đoạn trừ sinh tử và luôn sống an vui.

Theo Phatgiao.org.vn

Các tin đã đăng