Đặc trưng
TS Dương Ngọc Dũng gửi lời xin lỗi tới TƯ GHPGVN

TS Dương Ngọc Dũng gửi lời xin lỗi tới TƯ GHPGVN

04/11/2019 9:19 Chiều

Chiều nay, ngày 4/11/2019, Văn phòng Trung ương Giáo hội đã chính thức nhận được thư xin lỗi của ông Dương Ngọc Dũng. Thư xin lỗi của ông Dương Ngọc Dũng ký trước đây 2 ngày, tức ngày 2-11-2019. Nội dung thư xin lỗi của ông Dương Ngọc Dũng ...