Khóa chuyên tu trì tụng một triệu biến thần chú Tara cầu nguyện cho đất nước

02/01/2019 9:59 Sáng

Sáng ngày  01/01/2019 tại Quan Âm Tu Viện TP.HCM đã diễn ra buổi lễ khai đàn khóa chuyên tu trì tụng một triệu biến thần chú Tara cầu nguyện cho Quốc thái dân an, mưa thuận gió hòa.

Trụ trì buổi lễ là Đức nhiếp chính vương Gyalwa Dokhampa cùng tăng đoàn Drukpa. Buổi lễ được diễn ra dưới nghi thức Kim Cang Thừa cùng với đông đảo Phật tử khắp nơi về tham dự.

 

Đức Nhiếp Chính Vương Gyalwa Dokhampa thăm hỏi và ban phước lành đến các Phật tử QATV.TPHCM  trước khi diễn ra buổi lễ 

Đức Nhiếp Chính Vương Gyalwa Dokhampa quang lâm Pháp tòa

Ngài Gyalwa Dokhampa trên Pháp tòa, hoan hỷ nhận hoa cúng dường từ một em bé Phật tử Việt Nam

Nghi thức dâng hoa cúng dường của các em bé trong gia đình Phật tử tại Quan Âm Tu Viện

Sư Cô Huệ Đức cùng Ni Chúng QATV.TP.HCM và Phật tử tác bạch cúng dường

Sư Cô Huệ Đức cùng Ni Chúng QATV.TP.HCM và Phật tử tác bạch cúng dường

Tăng đoàn Drukpa trong nghi lễ Phật giáo Kim Cương Thừa

Tăng đoàn Drukpa trong nghi lễ Phật giáo Kim Cương Thừa

Sư cô Huệ Đức cùng quý Sư cô tại Quan Âm Tu Viện tụng kinh trong buổi lễ

Đông đảo quý Phật tử cùng về tham dự buổi lễ

Thành tâm cầu nguyện cho Quốc thái dân an, mưa thuận gió hòa

Thành tâm cầu nguyện cho Quốc thái dân an, mưa thuận gió hòa

Buổi lễ sẽ tiếp tục được diễn ra cho đến hết ngày 03/01/2018.

Quý vị có thể cập nhật chương trình Pháp hội của Đức Nhiếp Chính Vương Gyalwa Dokhampa và Tăng đoàn Drukpa tại đây: http://www.thegioiphatgiao.vn/category/thoisu/phatgiao

Đức Tâm

Các tin đã đăng