HT. Thích Giác Toàn thuyết giảng “Pháp Quán niệm hơi thở”

17/04/2013 1:52 Chiều

Buổi thuyết giảng sẽ giúp cho đại chúng hiểu rõ hơn về pháp quán niệm hơi thở, từ đó biết dừng lại mọi tạp niệm để an tịnh tâm hồn, soi sáng chính mình, nhận ra giá trị thực tướng của hơi thở, thành tựu quả vị giải thoát.

Như tin chúng tôi đã đưa, nằm trong khuôn khổ của khóa tu truyền thống lần thứ 10 của hệ phái Khất sĩ được tổ chức tại tịnh xá Ngọc Thiền, thành phố Đà Lạt. Hòa thượng Thích Giác Toàn, Phó chủ tịch HĐTSTW GHPGVN – Phó Ban Giáo Dục tăng ni TW, đã chia sẻ với thính chúng về chủ đề “Phương pháp tu tập thiền định – pháp Quán niệm hơi thở, tu tập thân chứng, thành tựu minh và giải thoát” .

Buổi thuyết giảng sẽ giúp cho đại chúng hiểu rõ hơn về pháp quán niệm hơi thở, từ đó biết dừng lại mọi tạp niệm để an tịnh tâm hồn, soi sáng chính mình, nhận ra giá trị thực tướng của hơi thở, thành tựu quả vị giải thoát .

Khóa tu truyền thống hệ phái khất sĩ với chủ đề ” Giới – Định – Tuệ” có 112 hành giả đến từ các Giáo đoàn trong cả nước về tham dự, tu học và được diễn ra trong 7 ngày, từ ngày mùng 4 đến 11 tháng 3 năm Qúi Tỵ.

Chư tăng hệ phái Khất sĩ tham dự khóa tu, nghe pháp

Bài, ảnh: Thích Linh Toàn

Theo: Phật tử Việt Nam

 

 

 

 

 

 

Các tin đã đăng