Cáo Phó: Ni trưởng Thích Nữ Đàm Tâm viên tịch

29/12/2019 9:49 Sáng
CÁO PHÓ
– Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Thanh Hóa;
– Phân Ban Đặc trách Ni giới tỉnh Thanh Hóa;
– Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện Hậu Lộc;
– Ban Trị sự Phật giáo huyện Hậu Lộc;
– HĐND, Ủy ban MTTQ xã Văn Lộc, huyện Hậu Lộc;
– Môn Đồ Pháp quyến vô cùng kính tiếc báo tin:
Ni trưởng Thích Nữ Đàm Tâm
  • Nguyên Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Thanh Hóa;
  • Thành viên Ban chứng minh Phân Ban đặc trách Ni giới thuộc Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Thanh Hóa;
  • Nguyên Ủy viên Ủy ban MTTQ huyện Hậu Lộc;
  • Nguyên Trưởng Ban Trị sự GHPGVN huyện Hậu Lộc;
  • Nguyên Đại biểu HĐND, Ủy ban MTTQ xã Văn Lộc, huyện Hậu Lộc;
  • Trụ trì chùa Sùng Nghiêm, xã Văn Lộc, huyện Hậu Lộc, tỉnh Thanh Hóa.
Do niên cao lạp trưởng, Ni trưởng đã thu thần viên tịch vào lúc 06h30 ngày 29 tháng 12 năm 2019 (nhằm ngày 04 tháng 12 năm Kỷ Hợi) tại Chùa Sùng Nghiêm, xã Văn Lộc, huyện Hậu Lộc, tỉnh Thanh Hóa.
  * Trụ thế: 81 năm
  *  Hạ lạp: 45 năm
Trân Trọng Kính Báo!

Các tin đã đăng