Bình Thuận: Ban Trị sự GHPGVN thị xã Lagi đã tổ chức tác pháp kiết giới An cư

12/06/2020 3:35 Chiều

 Sáng ngày 10/06/2020 (nhằm 19/4 nhuận năm Canh Tý), Ban Trị s GHPGVN thị xã Lagi đã tổ chức tác pháp kiết giới An cư PL.2564 tại Tổ đình Pháp Hội – Văn phòng BTS GHPGVN thị xã, để chư Tôn đức Tăng Ni, hành giả nhóm họp tịnh tu, thúc liễm thân tâm, trau dồi Giới -Định -Tuệ, lợi lạc tự thân, trang nghiêm Giáo hội.

Chứng minh có: Hòa thượng Thích Ấn Chánh – Ủy viên Hội đồng Trị sự, Phó ban Trị sự (BTS), Phó ban Tăng sự GHPGVN tỉnh Bình Thuận, Trưởng BTS Giáo hội Phật giáo Việt Nam (GHPGVN) thị xã Lagi, trụ trì Tổ đình Pháp Hội; Thượng tọa Thích Tấn Tuệ – Ủy viên BTS GHPGVN tỉnh Bình Thuận, trụ  trì tịnh thất Thanh Trang Lan Nhã; Thượng tọa Thích Pháp Huệ – Ủy viên Ban Hoằng pháp TƯ, Trưởng ban Hoằng pháp GHPGVN tỉnh Bình Thuận, Phó ban Thường trực Ban Trị sự Phật giáo thị xã Lagi, trụ trì Tu viện Pháp Hoa; Thượng tọa Thích Đức Thành – Ủy viên BTS, Phó ban Giáo dục Phật giáo tỉnh, Phó BTS GHPGVN thị xã, trụ trì chùa Quảng Đức; Ni sư Thích nữ Thảo Liên – Chứng minh Phân ban Ni giới thị xã; Ni sư Thích nữ Hạnh Giải – Phó BTS, Trưởng Phân ban Ni giới GHPGVN thị xã; cùng 31 chư Tỳ kheo trong địa bàn thị xã Lagi đồng tham dự và chư Ni hệ phái có 14 vị an cư tại chùa Huyền Long; 15 vị hệ phái Khất sĩ an cư tại Tịnh xá Ngọc Chiếu.

Vào lúc 8h00’, Ban Tổ chức đã cung thỉnh Hòa thượng Chứng minh, chư Tôn đức Tăng Ni quang lâm Tổ Đđờng dâng lời tác bạch, niêm hương bạch Phật, đảnh lễ Tam bảo, kiết giới trường, đối thú an cư.  Sau phần nghi thức, Hòa thượng Chứng minh đã nhắc nhở, động viên các hành giả hãy tinh tấn tu tập, trau dồi giới đức, phạm hạnh để có năng lực phụng sự đạo pháp, lợi lạc quần sanh.

Sau đó, chư Tôn đức vân tập về Văn phòng Ban Trị sự GHPGVN thị xã triển khai cuộc họp, cung cử  Ban Chức sự hạ trường và ấn định thời gian bố tát, thời khóa tu tập.

Lễ tác pháp An cư Kiết hạ đã thành tựu viên mãn trong tinh thần đoàn kết, hòa hợp, hoan hỷ.

Theo PSO/ Giác Hạnh

Các tin đã đăng