Đặc trưng
Giới luật và Giáo luật

Giới luật và Giáo luật

18/07/2019 11:12 Sáng

Gần đây, nhiều chuyện tai tiếng xảy ra đối với nội tình Phật giáo, một số Giáo hội địa phương xử lý nội bộ, một số do áp lực báo chí , Giáo hội Trung ương phải vào cuộc, thế nhưng, vì lý do nào đó, một vài cơ ...