Ảnh đau lòng: con người không còn là con người

19/04/2013 9:49 Sáng

Những bức ảnh của người dân châu Phi đã chạm tới tận đáy lòng trắc ẩn của mỗi người

Những em bé ở châu Phi gầy trơ xương vì thiếu cái ăn.

Đây là tình trạng chung.

Sức khỏe không có nên ốm đau, bệnh tật.

Gầy đến trơ cả xương.

Đói, khát nên phải uống cả nước thải của bò.

Chỉ đợi chết

Mẹ có gì đâu mà ti?

Cả gia đình chết đói

Không đủ sức để đi nên phải bò

Theo Công Lý

Các tin đã đăng