Cộng đồng
Nghĩa cử của người Sài Gòn với vùng sâu, vùng xa

Nghĩa cử của người Sài Gòn với vùng sâu, vùng xa

20/07/2019 10:49 Sáng

Những năm qua, có dịp tháp tùng cùng nhiều đoàn thiện nguyện từ TP.Hồ Chí Minh đến các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long để làm công tác từ thiện xã hội, chúng tôi vô cùng cảm kích trước sự tử tế, nặng nghĩa, trọn tình với đồng bào ...