Cộng đồng
6 nghề không nên làm để tránh tạo nghiệp, tiêu tán tài lộc

6 nghề không nên làm để tránh tạo nghiệp, tiêu tán tài lộc

19/01/2019 7:40 Sáng

Nhân quả rất công bằng, con người nếu tạo nghiệp thì sớm muộn cũng sẽ nhận quả báo. Buôn bán hàng hóa độc hại, có chất cấm, kém vệ sinh Thực phẩm, hàng hóa, đồ dùng chứa chất độc hại, tiêm chất kích thích, kém vệ sinh bán tràn ...