Cộng đồng
Bưu điện Việt Nam miễn phí chuyển phát hàng cứu trợ

Bưu điện Việt Nam miễn phí chuyển phát hàng cứu trợ

19/10/2020 7:48 Chiều

Từ ngày 17/10 Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam (Vietnam Post) sẽ miễn phí cước chuyển phát hàng cứu trợ (hàng hóa tiêu dùng, thuốc chữa bệnh, vật phẩm cứu trợ…) của người dân và các tổ chức, doanh nghiệp trên cả nước gửi tới các tỉnh Quảng ...