Tín ngưỡng
Vì sao trên bàn Thờ cúng Phật không thể thiếu ly nước?

Vì sao trên bàn Thờ cúng Phật không thể thiếu ly nước?

02/12/2014 11:18 Sáng

Phật giáo không chỉ là danh tự, tạo tượng nghệ thuật cũng là một cách biểu pháp, cho nên tất cả cách thức, không cách nào không phải là biểu pháp, ngay cả kiến trúc cũng không ngoại lệ. Đồ vật cúng đều là biểu pháp. Chúng ta trước ...