Thường thức
Hạt của Chúa & chủng tử Phật

Hạt của Chúa & chủng tử Phật

04/10/2016 5:00 Chiều

Vũ trụ và con người hình thành thế nào, tương lai ra sao, là các câu hỏi chưa bao giờ được xếp lại. Vật lý lượng tử là ngành khoa học tiên phong mở hướng nhìn ra ngoài thế giới; nhiều định luật đúc rút từ những công trình ...