Thường thức
Tập tục và quan niệm tống táng

Tập tục và quan niệm tống táng

29/01/2016 3:58 Chiều

Quan niệm sai lầm tập tục và quan niệm tống táng này đã làm cho khá nhiều người nghĩ rằng sau khi chết thần thức của họ sẽ được giữ lại với thi thể vật lý được tồn tại dưới dạng tro cốt… Thi thể người quá cố được ...