Thường thức
Lãng phí giá trị nghệ thuật, văn hóa thời Lý

Lãng phí giá trị nghệ thuật, văn hóa thời Lý

19/05/2017 1:11 Chiều

TTO – “Văn hóa thời Lý tinh thần nổi bật là khoan dung, hòa hợp. Tuy nhiên trong đời sống đương đại ngày nay, tinh thần này đang bị thiếu; đặc biệt là trong đạo đức, lối sống”.  Hình ảnh ngói úp nóc mái, gắn lá đề trang trí chim ...