Thường thức
Nghiệp là quả của chuỗi quá trình tạo tác

Nghiệp là quả của chuỗi quá trình tạo tác

10/02/2020 8:31 Sáng

Muốn làm chủ nghiệp thì hãy sống tốt lành bằng trái tim yêu thương biết chia sẻ tình thương cho khắp tất cả, làm việc gì cũng phải nghĩ đến hậu quả của nó để tránh những sai lầm đáng tiếc mà phải mang nghiệp xấu, chịu quả báo ...