Thường thức
Nỗi buồn tượng gỗ

Nỗi buồn tượng gỗ

08/03/2019 12:35 Sáng

Khi những nhà mồ truyền thống không còn, và những người biết đẽo tượng ở làng ngày càng ít và già yếu, lớp trẻ thì không mặn mà, vậy là nghề đẽo tượng nhà mồ ở làng Kon Ch’ro, Gia Lai cũng gần như thất truyền… Nỗi buồn người ...