Phật giáo
Phải có khổ đau, mới hiểu được giá trị của hạnh phúc

Phải có khổ đau, mới hiểu được giá trị của hạnh phúc

30/12/2019 6:29 Sáng

Đức Phật dạy: phải có khổ đau, mới hiểu được giá trị của hạnh phúc. Trong cuộc sống, không ai có thể trốn chạy trái đắng, nhờ vậy mà mới có thể mạnh mẽ, trưởng thành. Nếu không có khổ đau, sẽ chẳng hiểu được giá trị thực sự ...