Phật giáo
Y, Bát của đức Phật

Y, Bát của đức Phật

22/12/2019 3:09 Chiều

Y và bát của đức Phật là thông điệp đầy ý nghĩa đối với hàng đệ tử của Ngài. Trong sinh hoạt của Tăng đoàn việc thọ trì y và bát theo luật nghi là một điều tối quan trọng để hội chúng xuất gia được thanh tịnh và ...