Phật giáo
Đức Phật và cội cây quê nhà

Đức Phật và cội cây quê nhà

08/09/2019 9:33 Sáng

Bóng cây của thân tộc luôn mát mẻ Tỳ-lưu-ly (Vidudabha) trong một lần kéo binh qua tiêu diệt dòng họ Thích Ca, khi đến biên giới giữa hai nước, thì thấy Đức Phật đang ngồi thiền dưới một cội cây trơ trụi lá cành, giữa trưa hè gay gắt ...