Phật giáo
Đất nước gian lao, mưa nắng vẫn bay lên

Đất nước gian lao, mưa nắng vẫn bay lên

27/03/2020 4:27 Chiều

Những việc làm đầy ý nghĩa nhân văn, những ứng xử có trách nhiệm cao trong chiến dịch phòng chống Covid-19 những ngày qua, đã giúp mỗi chúng ta vững tin hơn vào sự lãnh đạo, điều hành của Đảng và Nhà nước; gia tăng sức mạnh, niềm tin, ...