Hướng thiện
Phật giáo: Tôn giáo cho người không thích tôn giáo?

Phật giáo: Tôn giáo cho người không thích tôn giáo?

13/09/2017 6:22 Chiều

Cách đây không lâu, hầu hết người dân Hoa Kỳ đều có cho riêng mình một tôn giáo. Bạn được sinh ra với một tôn giáo, sống với tôn giáo đó và chết đi với tôn giáo đó. Ngoại trừ một số ít những người dám suy nghĩ khác ...