Hướng thiện
Lời Phật dạy sâu sắc về tác hại của lời nói dối

Lời Phật dạy sâu sắc về tác hại của lời nói dối

08/07/2019 7:39 Chiều

Đức Phật dạy, nói dối chia làm 4 loại: vọng ngữ, ỷ ngữ, ác khẩu, lưỡng thiệt. Đây là 4 loại nói dối khiến bản thân mỗi người tạo gây nghiệp ác. Chính những cách nói này là tội ác mà người nói khiến cho những người xung quanh ...