Hướng thiện
Đừng bao giờ tuyệt vọng

Đừng bao giờ tuyệt vọng

07/10/2017 10:34 Chiều

Con người do bám víu vào sắc thân này mà cho là thật ta, nên làm cái gì cũng để đáp ứng nhu cầu cho thân. Chúng ta ai sinh ra đời cũng với hai bàn tay trắng, vậy mà khi lớn lên sự chấp ngã ngày càng nhiều ...