Hướng thiện
Chuyển hóa chính mình để giáo dục trẻ thơ

Chuyển hóa chính mình để giáo dục trẻ thơ

26/06/2017 11:50 Sáng

Đó là thông điệp mà cuốn sách “Dạy con trong hoang mang” của tác giả TS.Lê Nguyên Phương gửi đến độc giả về những tri kiến dạy con là cách dạy cả gia đình. TS.Lê Nguyên Phương tại buổi ra mắt cuốn sách Tác giả chia sẻ, “Nếu được ...