Hướng thiện
Sumi Loundon Kim: “Gia đình là một cộng đồng Tăng thân nhỏ”

Sumi Loundon Kim: “Gia đình là một cộng đồng Tăng thân nhỏ”

19/09/2018 3:48 Chiều

Sumi Loundon Kim (Kim) là tác giả cuốn Sitting Together (Nxb Wisdom Publications, 2017), một trong những quyển sách chia sẻ về những bài học thực tế và các cách thực hành thiết thực, dựa trên giáo lý nhà Phật, dành cho các gia đình. “Gia đình là Tăng ...