Văn hoá
Tiệc cưới chay của hai Phật tử trẻ

Tiệc cưới chay của hai Phật tử trẻ

26/11/2020 7:18 Chiều

Lễ hằng thuận cho Phật tử Đặng Đình Bách, pháp danh Đức Thái Tùng và Phật tử Trần Phương Thảo, pháp danh Diệu Giác vừa diễn ra sáng 24-11, tại chùa Đình Quán (Hà Nội). Nghi thức hằng thuận trang nghiêm, ngoài đạo từ, chúc phúc của chư tôn ...