Văn hoá
HT.Thích Trí Quảng và chư tôn đức vấn an Đức Pháp chủ GHPGVN

HT.Thích Trí Quảng và chư tôn đức vấn an Đức Pháp chủ GHPGVN

19/09/2019 10:37 Sáng

 Hôm nay, 18-9, chư tôn đức lãnh đạo Học viện Phật giáo VN tại TP.HCM đã đến tổ đình Viên Minh (chùa Ráng, huyện Thường Tín, Hà Nội), đảnh lễ vấn an Đức Pháp chủ HĐCM GHPGVN – Đại Trưởng lão HT.Thích Phổ Tuệ. HT.Thích Giác Toàn và chư ...