Văn hoá
7 tầng khẩu nghiệp ra sao, tránh gây khẩu nghiệp thế nào cho hay?

7 tầng khẩu nghiệp ra sao, tránh gây khẩu nghiệp thế nào cho hay?

21/07/2019 10:10 Sáng

Kiểm soát được lời nói, lời nói có trọng lượng; khống chế được tâm mình, quả là người cao thượng. Khi nói những điều bất hảo, chúng ta không chỉ làm tổn thương đến thân nhân, bạn bè, đồng nghiệp mà còn tự làm hại bản thân mình. 1. ...