Chùa VN nước ngoài
Chùa Việt Nam tại Houston, Hoa Kỳ tổ chức lễ hội Quán Thế Âm

Chùa Việt Nam tại Houston, Hoa Kỳ tổ chức lễ hội Quán Thế Âm

05/04/2013 11:38 Sáng

Nhân dịp lễ Khánh Đản của Đức Bồ Tát Quan Thế Âm năm nay, Chùa Việt nam tại thành phố Houston (Tiểu Bang Texax, Mỹ) đã long trọng tổ chức Lễ Hội Quan Thế Âm trong hai ngày 29, 30 tháng 3/2013 với chủ đề “Nguyện cầu cho thế ...