Thư viện
Nhìn thấu sắc thân vô thường giữa sự sống & cái chết

Nhìn thấu sắc thân vô thường giữa sự sống & cái chết

26/08/2015 11:04 Sáng

TGPG.VN – Ngày xửa ngày xưa, ở Ấn Độ cổ có một người đàn ông vì chán ghét cõi đời hiểm ác nên đã tìm đến cửa Phật, quy y Phật giáo. Tuy rằng thân đã xuất gia, nhập không môn, nhưng trong tâm ông vẫn quyến luyến ngoại giới, ...