Thư viện
Tản mạn về địa ngục, thiên đàng

Tản mạn về địa ngục, thiên đàng

03/03/2016 9:48 Sáng

Con người ai cũng có ước mơ. Kẻ thì mơ cảnh giàu sang, người thì mơ được thông minh, xinh đẹp, người khác lại mơ được nổi tiếng… Cứ 100 người thì có lẽ đã có đến 101 ước mơ! Hễ đời sống thực tế càng bế tắc thì ...