Thư viện
Tâm lý trong cận tử nghiệp

Tâm lý trong cận tử nghiệp

29/10/2019 2:04 Chiều

Tâm muốn về chỗ nào, nguồn năng lượng tái sinh đẩy ta về chỗ đó nhiều hơn. Những đột biến thay đổi tâm lý vào giờ phút cuối cùng trước khi chết có thể diễn ra theo chiều hướng tốt hoặc xấu. Có người suốt cuộc đời làm điều ...