Thư viện
5 câu chuyện Phật giáo tuyệt vời thức tỉnh trí tuệ của bạn

5 câu chuyện Phật giáo tuyệt vời thức tỉnh trí tuệ của bạn

22/09/2019 5:31 Chiều

Đạo Phật (Buddhism) xuất phát từ chữ Buddhi (thức tỉnh). Do đó triết học Phật giáo được coi là triết học của sự thức tỉnh. Một quá trình không chỉ là mở đôi mắt ra mà còn là thức tỉnh cả nhân sinh quan và trí tuệ của bạn. ...