Thư viện
Ý nghĩa chuông mõ và cách thức sử dụng như thế nào?

Ý nghĩa chuông mõ và cách thức sử dụng như thế nào?

19/03/2020 5:40 Chiều

Chuông là một trong những loại pháp khí có từ thời Phật. Trong Kinh A Hàm, quyển 24 Đức Phật bảo Ngài A Nan đánh chuông lên để tập họp chúng. Trong Kinh Thủ Lăng Nghiêm ở phần “Kích Chung Nghiệm Thường”, Phật sai La hầu la đánh chuông ...