Thư viện
Ni giới Việt Nam cùng Phật giáo trong dòng chảy lịch sử

Ni giới Việt Nam cùng Phật giáo trong dòng chảy lịch sử

11/11/2019 5:23 Chiều

Trong dòng chảy của lịch sử dân tộc Việt dù trải qua bao thăng trầm biến cố Phật giáo vẫn gắn bó cùng dân tộc, chịu chung nỗi đau, chung niềm vui. Trong suốt chiều dài lịch sử từ khi Phật giáo du nhập vào Việt Nam, thời nào ...