Thư viện
Đạo đức gia đình theo lời Phật dạy

Đạo đức gia đình theo lời Phật dạy

22/06/2020 10:27 Sáng

Đức Thế Tôn cũng thường quan tâm khuyến khích các môn đồ tại gia chú trọng đến việc rèn luyện nâng cao đạo đức gia đình. Ngài luôn đề cao và chỉ dạy phương cách để cảm thông và giữ tốt đẹp các mối quan hệ trong gia đình ...