Thực nghiệm
Phương cách đối phó với bệnh tật

Phương cách đối phó với bệnh tật

01/02/2016 9:58 Sáng

Trước hết chúng ta phải hiểu rằng bệnh hoạn là điều không tránh được. Tất cả chúng ta đều phải bệnh. Một khi ta đã được sinh ra trong vòng luân hồi với thân chịu ảnh hưởng của những xung đột tâm lý và nghiệp, thì bệnh là điều ...