Thực nghiệm
Kiềm chế sự lãng phí

Kiềm chế sự lãng phí

18/01/2016 10:41 Sáng

“Bạn là ai không quan trọng. Hành động của bạn sẽ định nghĩa con người bạn” Có lẽ đây bài học đầu tiên tôi được học khi mỗi lần tôi tham dự khóa tu, là học cách “kiềm chế sự lãng phí”. Các bạn có muốn mình ra về ...