Thực nghiệm
Không quyến luyến, không trốn tránh

Không quyến luyến, không trốn tránh

17/03/2016 10:09 Sáng

Tuy giáo lí Phật-đà bàn nhiều về các nỗi khổ của chúng sinh nhưng không có nghĩa là những người học Phật nhất định phải trốn đời, trốn tránh hiện thực một cách tiêu cực để lánh khổ tìm vui. Quan niệm về khổ theo Phật giáo không phải ...