Thực nghiệm
Không nên mua cá nuôi để phóng sinh

Không nên mua cá nuôi để phóng sinh

06/04/2016 10:36 Sáng

Phải chăng chúng ta nhân danh phóng sinh mà thực chất đang gián tiếp hại những chú cá này? HỎI: Tôi thấy hầu hết các nơi thường đặt mua cá nuôi tại ao hồ để phóng sinh, thay vì ra chợ mua cá đang chờ được giải cứu. Trong khi ...