Thực nghiệm
Tu đạo cần có tâm kiên định

Tu đạo cần có tâm kiên định

27/09/2016 2:23 Chiều

Thân cây, mỗi ngày mỗi cao lớn nhưng ta không thấy sự sinh trưởng của cây. Tuy ta chẳng để ý, nhưng cây cứ cao lớn dần, chờ đến mười năm hoặc trăm năm sau thì cây đó biến thành vật hữu dụng. Cây thì vậy, người tu Ðạo ...