Thực nghiệm
Tâm linh có mơ hồ?

Tâm linh có mơ hồ?

18/09/2017 11:28 Sáng

Với một người trẻ như tôi thì chuyện tâm linh mầu nhiệm có vẻ mơ hồ, lạc điệu! Nhưng thực tế cuộc sống buộc tôi phải có suy nghĩ khác, chín chắn và nghiêm túc hơn về khái niệm tâm linh, bắt nguồn từ những biến cố… Tám năm ...